logo

Brukervilkår

Samtykke 

FinancePeople er et rekrutterings- og konsulentselskap med formål å rekruttere kandidater til stillinger for kunder, i all hovedsak innen økonomi, regnskap og finans. Ved å registrere deg hos oss samtykker du til at vi kan bruke informasjon om deg som kandidat til å vurdere deg opp mot stillinger som fremkommer av våre kunders behov. FinancePeople kan opprette kandidatprofil, administrere denne og ettersende brukernavn og passord for innlogging.  

Jeg samtykker herved til at FinancePeople kan lagre og behandle mine personopplysninger til overfor nevnte formål, herunder at opplysningene kan bli benyttet for å vurdere mitt kandidatur til aktuelle stillinger og at opplysningene kan bli presentert for FinancePeople sine kunder. FinancePeople vil uansett avklare med meg i forkant dersom de presenterer mine personopplysninger for sine kunder. Ved registrering av søknad, vil jeg ta stilling til om min kandidatprofil kun skal vurderes til gjeldende stilling.

De opplysninger som vil bli benyttet til overnevnte formål er i hovedsak de opplysninger jeg selv gir fra meg, eks CV, søknadsbrev, vitnemål, attester, profilbilde (dersom jeg selv velger å laste opp dette) mv. Det vil også være opplysninger gitt i forbindelse med kompetanseevaluering, personlighetskartlegging, evnetesting og intervjuer mv. Videre vil det bli innhentet opplysninger fra de referanser jeg selv oppgir, samt innhentet opplysninger for mediesjekk, og evt. bakgrunnssjekk og kredittsjekk. I forbindelse med personlighetskartlegginger vil jeg i tillegg bli bedt om å gi ytterligere samtykke til vår testleverandør. 

Opplysningene vil være tilgjengelige i FinancePeople sin database i 5 år etter registrert profil, inntil jeg trekker mitt samtykke eller dersom formålet opphører, eksempelvis ved langvarig sykdom. Opplysningene kan oppbevares lenger dersom kandidaten selv utsetter sletting av profil.  

Jeg kan til enhver tid trekke tilbake mitt samtykke ved å slette min profil i søkerportalen financepeople.recman.no/login.php eller ved å sende epost til admin@financepeople.no. Ved å trekke tilbake mitt samtykke vil jeg ikke lenger bli vurdert for stillingen/er.

Personopplysningene mine vil ikke bli utlevert til tredjeland, uten at jeg samtykker. 

FinancePeople vil kunne benytte databehandlere i behandlingen.

Jeg kan få ytterligere informasjon om mine rettigheter og hvordan FinancePeople behandler mine personopplysninger ved å lese personvernerklæringen, klikk her.


Søkere til spesifikk stilling

Ved registrering av søknad, vil jeg ta stilling til om min kandidatprofil kun skal vurderes til gjeldende stilling. Jeg samtykker herved til at FinancePeople kan lagre mine personopplysninger for å vurdere mitt kandidatur kun til gjeldende stilling. 

Kandidatprofilen vil ikke bli benyttet for vurdering opp mot andre nåværende eller fremtidige stillinger og kandidatprofilen og opplysningene vil bli slettet umiddelbart etter at stillingen er besatt og senest innen 12 måneder. 

Dersom du gjennom denne prosessen blir ansatt hos vår kunde, vil vi beholde din kandidatprofil og dine opplysninger så lenge som formålet tilsier og i inntil 5 år basert på FinancePeople sitt behov for å beholde opplysningenen i forhold til vårt oppdrag overfor vår kunde.