logo

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR KANDIDATER 
 
Behandling av dine personopplysninger som kandidat hos FinancePeople AS.
 
Når du registrerer deg som kandidat hos oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om de personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
 
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er FinancePeople AS.
 
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vår personvernansvarlig Mona Gabrielsen, e-post mona.gabrielsen@financepeople.no, telefon 917 46 917.

 
Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 
 
Under finner du en oversikt over de formål vi behandler dine personopplysninger til og hvilke kategorier opplysninger vi behandler med grunnlag i ditt samtykke: 

• Til vurdering av din kandidatprofil behandler vi i første omgang de data du selv har gitt oss, eks. kontaktdata, CV, vitnemål, attester, eventuelle søknadsbrev, profilbilde (dersom du selv velger å laste opp dette) mv, og opplysninger gitt i forbindelse med kompetanseevaluering, personlighetskartlegging, evnetesting og intervjuer mv. I tillegg kan vi hente inn opplysninger fra dine referanser, for eksempel om tidligere ansettelsesforhold samt innhente opplysninger for mediesjekk, bakgrunnssjekk og kredittsjekk for de stillinger hvor dette er aktuelt.  

• Videre behandler vi dine personopplysninger i vår presentasjon av deg til våre kunder, og vi vil utlevere personopplysninger om deg som er nødvendig for at kunden skal kunne vurdere ditt kandidatur. 

• Vi vil også behandle personopplysninger om deg knyttet til administrasjon av din brukerprofil, eksempelvis knyttet til brukernavn og passord mv. 

 
Utlevering av personopplysninger til andre 
 
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. 
 
Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det (eksempelvis ved presentasjon av ditt kandidatur til kunde).
 
I tillegg vil vi benytte databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger om deg på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss i dag av blant annet databehandlere for å administrere opplysningene om deg som kandidat, og bistå oss i gjennomføringen av tester og kompetansekartlegging. 
 
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, med mindre du eksplisitt har samtykket til annet.

 
Lagringstid 
 
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr blant annet at opplysningene vil være tilgjengelige i FinancePeople sin database i 5 år etter registrert profil, inntil du trekker ditt samtykke eller dersom formålet opphører, eksempelvis ved langvarig sykdom. Opplysningene kan oppbevares lenger dersom kandidaten selv utsetter sletting av profil.  
 
• Dersom du kun har registrert deg for en konkret stilling vil personopplysningene bli slettet umiddelbart etter at stillingen er besatt og senest innen 12 måneder.

 
Bruk av cookie mv. 
 
Ved besøk på vår hjemmeside benytter vi såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen og drifte nettstedet teknisk. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. 
 
Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at enkelte funksjoner på vårt nettsted ikke vil fungere optimalt.
 
For cookies i forbindelse med registrering i vårt kandidatregister, se egen informasjon fra Recman klikk her

 
Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 
 
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.   
 
For å ta i bruk dine rettigheter følges beskrivelsen i innsynsrapporten LINK. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 
 
For ordens skyld gjør vi deg oppmerksom på at din rett til innsyn kan være begrenset av unntaksbestemmelser jf. personopplysningsloven § 16. 
 
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende mail til mona.gabrielsen@financepeople.no eller å selv slette din profil i søkerportalen financepeople.recman.no/login.php


Klager
 
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
 
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. 


Endringer
 
Hvis det skjer endringer med tanke på behandling av dine personopplysninger, vil det følgelig også kunne medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. 
 
Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre hjemmesider og ved https://financepeople.recman.no/register.php.